Alexandra Roman

November 10, 2013

CV/Biografie Alexandra ROMAN

 

PREZENTARE PROIECTE

 

1. Prezentare proiect “Mediqua”

MEDIQA este un nou centru medical multidisciplinar din Arad, care pune la
dispoziția pacienților săi servicii medicale la standarde germane.
Imaginea pe care Mediqa doreşte să o ofere pacienţilor săi se diferenţiază
puternic de restul clinicilor din Româinia. Iniţial s-a pornit de la ideea optimistă a
curcubeului, fenomen care în orice moment oferă o stare optimistă, de încredere şi în
special de realizare. O identitate modernă care separă specialităţile medicale prin tipuri
de culori, uşor identificabile de către pacienţi, şi în aceeaşi măsură produce un tip de
terapie care acţionează la nivel mental.
Design-ul de logo abordează simplitatea, liniile clare. Fără a-i fi asociat un
simbol, mediqa este un termen suficient lui însuşi. Identitatea vizuală pentru această
categorie de brand, este totuşi una care se diferenţiază de tipicul corporatist prin
diversitatea culorilor, prin caracterul uman, mai puţin distant.
Este demonstrat fapul că în orice tip de recuperare fizică, psihicul are un rol
primar, iar încrederea pe care un brand o poate dezvolta în aceasta categorie, nu
trebuie să se limiteze la clasicul verde şi albastru. Design-ul logo-ului este simplist,
tocmai pentru a oferi o mai mare posibilitate de acţionare dincolo de imaginea creată de
un nume.

 

2. Prezentare proiect “Omnia” 1

Etimologie Omnia
Semnificaţia simbolică ataşată unei necesităţi actuale de revenire la o stare care
înglobează caracterul general românesc, în acest caz, se transpune efectiv prin
denumirea unui brand cu caracter autohton, Omnia.
Cuvântul Omnia are provenienţă latină şi reprezintă elemente cumulate,
totalitatea produselor, obiectelor, operelor unui autor, iar în contemporaneitate, chiar ale
unui brand. În esenţă termenul este definit printr-o stare asociată cuprinderii, înglobării
de elemente cu de toate, din toate. Astfel denumirea este deschisă tuturor tipurilor de
produse, fără a fi restrictivă, putând în aceeaşi măsură să înglobeze produse atât
manufacturate cât şi alimentare.
Simbolul grafic folosit face legătura cu specificul românesc alocat produselor
unui brand propriu (de exemplu aparţinând unei mărci). Ca punct de plecare îşi are în
sine reprezentarea unui imprimeu tradiţional românesc, într-o manieră simplificată, însă
îi este înlăturată spcificitatea zonală, fiind astfel generalizat.
Prin trăsătura universal românească, Omnia se umanizează. Trecutul latin este
adus în contemporaneitate prin designul modern, prin tipurile de culori folosite şi
printr-un font cald, primitor.
Omnia pune punctul pe i, floarea devine un simbol care reprezintă posibilităţile de
exprimare ale diferitelor tipuri de comunicare perspectivică aparţinând caracterului
tradiţional. Se doreşte o expansiune a utilizării culorilor primare, fiind amplificate de
natura lor creatore şi derivate în contraste prin combinarea lor.

 

3. Prezentare proiect “Omnia” 2

Prin cea de-a doua propunere, cuvântul Omnia încearcă două tipuri de
semnificaţie. Mai întâi una denominativă, iar apoi una reprezentaţională, prin cea
secundară, relieful României devine transpus simbolic prin logotip. Se propune un
caracter eliberator, unde barierele convenţionalului sunt date la o parte, lăsând astfel loc
unei libertăţi depline.
Simbolul grafic este compus din romburi multicolore, care se vor întruni în centru
pentru a crea tricolorul românesc. Aici, perspectiva de abordare este inversă, nu
trecutul tradiţional invadează contemporaneitatea, ci prezentul apelează la calitatea,
siguranţa, diversitatea trecutului. Asemeni naturii tipic româneşti, floarea este compusă
din elemente moderne, însă prin explozia de culori şi forme care se recompun în interior,
devine un simbol al refacerii, protecţiei, reîntregirii, diversităţii.

 

4. Prezentare proiect “Sud park”

Complex rezidenţial, Bucureşti
Proiectul include:
Design de logo, ID, layout de design de interior
Abordarea design-ului de logo prin reprzentarea figurativă a celor trei clădiri de locuinţe.
Paleta de culori ilustrează aspiraţiile eco ale tipurilor de construcţie promovate de către
Daneel developer, şi în aceeaşi măsură, Sud park este un complex creator de comunităţi.
Designul de interior ajută practic la familiarizarea anticipată a clientului cu spaţiul, este o
introducere in viitoarea locuinţă, oferind viziuni de amenajare a spaţiului.

%d bloggers like this: